Meeting of the Academic Board 2016-09-28

CONVOCATORIA  DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DOC_TIC

DATA:  28 de setembro de 2016.

HORA: 12:15h

LUGAR: Torre A - A010 (Acristalada)

ORDE DO DÍA:

1.- Informe da coordinadora.

2.- Aprobación, se procede, de actas anteriores.

3.- Admisión definitiva de estudantes no programa de doutoramento para o curso 2016-17.

4.- Asuntos de trámite.

5.- Rogos e preguntas.

Notas:

No caso de que algún membro titular non poda asistir, por favor, avise ó membro suplente.

Lémbrase que calquera profesor/a de Doc_TIC está convidado/a a asistir á reunión.

 

Vigo, 23 de setembro de 2016

O Secretario de la CAPD

Manuel García Sánchez

Date: 
Wednesday, September 28, 2016 - 12:15
Tags: